Co może zagwarantować Twojej firmie system BI?

Autor: Redakcja

W dobie postępu technologicznego przedsiębiorstwa przetwarzają dziennie ogromne ilości informacji. Zbiory danych takie jak Big Data stają się coraz bardziej powszechne, a wszystkie zgromadzone dane należy później przecież prawidłowo przetworzyć. Nieefektywna migracja może stanowić przeszkodę dla podejmowania sensownych decyzji biznesowych. Kluczowe znaczenie dla organizacji ma nie tylko to, czy dane są prawidłowe, ale także jak szybko i w na ile poprawnej formie trafią one do osób decyzyjnych. Z tego właśnie powodu warto zastanowić się nad wdrożeniem systemu Business Intelligence (inaczej system BI).

Coraz chętniej sięgamy po narzędzia cyfrowej transformacji

Rola IT w biznesie stale rośnie. Rozwój rynków, nowa konkurencja i zmieniające się potrzeby samych przedsiębiorstw wymagają sięgania po nowe narzędzia technologiczne, które wspomogą przedsiębiorców w optymalizacji procesów. Według raportu Microsoft, już 84% organizacji z globalnego sektora MŚP ma w planach inwestycję w cyfrowe rozwiązania bądź już je wykorzystuje. Zwiększony popyt na narzędzia informatyczne jest widoczny choćby po drastycznie zmienionym cyklu życia produktów IT, które to po krótkim czasie istnienia wymagają aktualizacji i wdrażania nowych wersji.

Jednym z kluczowych składników cyfrowej transformacji biznesu są systemy BI. Narzędzia Business Intelligence umożliwiają przedsiębiorstwom automatyczne przekształcanie danych - nawet tak ogromnych jak Big Data - w klarowne w odbiorze informacje. Wykorzystują one w tym celu m.in. hurtownie danych. Użytkownicy systemów Business Intelligence mogą dzięki temu pracować w oparciu o w pełni aktualne zestawienia oraz raporty przygotowywane z pomocą zbiorów bieżących danych.

System BI - co właściwie daje przedsiębiorstwom?

Zaawansowana analityka biznesowa ma zagwarantować firmom środowisko zbudowane z aktualnych informacji, bez niezbędnego udziału pracowników w manualnym zbieraniu i przerabianiu danych w konkretne zestawienia. Z systemem BI możemy dokonywać analiz bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, założonych wyników konkretnych projektów lub osiągniętych wskaźników finansowych. W sytuacji, w której decydujemy się na samodzielne sporządzanie raportów na bazie wielu różnych źródeł narażamy się jednocześnie na duże ryzyko błędów, nie mówiąc już o zbędnie pochłoniętym czasie. System BI może nas w tym wyręczyć. Jakie dokładnie korzyści ze sobą niesie?

Kompletny wgląd w aktualne procesy na wielu szczeblach

Na sukces organizacji przekładają się decyzje podejmowane nie tylko przez zarząd, ale także pracowników niższego szczebla, kierowników czy menadżerów. Analityka biznesowa Business Intelligence może być stosowana na wielu różnych poziomach firmy, dzięki czemu użytkownicy wielu działów, reprezentujący różne stanowiska zyskują możliwość monitorowania i śledzenia bieżących procesów. Zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych względem przedsiębiorstwa - z uwzględnieniem różnego stopnia szczegółowości. Trend BI sprzyja bowiem samodzielności użytkownika, który może bezpośrednio śledzić wskaźniki i postępy określonych dla danego działu procesów - budżety, wyniki sprzedaży czy stany magazynowe. Zakres wglądu w analitykę może być oczywiście definiowany z uwzględnieniem stanowisk.

Prognozowanie oparte na danych

System BI (Business Intelligence) umożliwia zbieranie danych z wielu źródeł w sposób nieprzerwany i automatyczny. Dane te są następnie ujednolicane i generowane w formie klarownych w odbiorze pulpitów oraz raportów na pożądanym poziomie szczegółowości. Co ważne, automatyka zbierania i przetwarzania informacji pozwala użytkownikom na uniknięcie błędów ludzkich i stanowi rzetelną podstawę dla tworzenia prognoz dzięki swojej kompleksowości. Możemy m.in. monitorować trendy rynkowe i przewidywać zmiany.

Samodzielne raportowanie

Rozwiązania zaawansowanej analityki biznesowej odciążają zespoły analityków, którzy to często muszą sporządzać sprawozdania, opierając się o wiele niezintegrowanych ze sobą źródeł danych. Co więcej, kolejnym problemem dla specjalistów mogą być różniące się od siebie metody przetwarzania danych przez użytkowników. Ze względu na to mamy do czynienia z niespójną strukturą informacji. Technologia Business Intelligence otwiera z kolei przed użytkownikami perspektywę samodzielnego opracowywania raportów w przyjaznym oraz intuicyjnym środowisku. Mogą oni sporządzać analizy w oparciu jedynie o te dane, które będą dla nich niezbędne - bez posiadania zaawansowanej wiedzy specjalistycznej - i udostępniać dokumenty pozostałym pracownikom.

Oszczędność czasu i śledzenie KPI

Wraz z cyfrową transformacją wiele ręcznych czynności ustępuje na rzecz automatyzacji. Technologia Business Intelligence również pozwala na pominięcie czasochłonnych kroków analitycznych, takich jak gromadzenie danych, ich manualne przetworzenie zgodnie z wymaganiami danego użytkownika lub weryfikacja. Z systemami BI możemy pracować przy pomocy zbioru aktualnych informacji, które to nie wymagają jednak od nas ani zespołów analityków opracowań trwających po kilka dni. Warto wziąć także pod uwagę, że szybki czas otrzymywania raportów zapobiega sytuacji, w której informacje częściowo bądź zupełnie stracą na aktualności.

Z narzędziami BI użytkownicy mogą również nieprzerwanie śledzić wskaźniki efektywności firmy (KPI). Dzięki temu możliwe jest monitorowanie kondycji przedsiębiorstwa, szybsze reagowanie na

niespodziewane i niekorzystne sytuacje oraz ustalanie ich źródeł w celu rozwiązania problemu - nawet nim on wystąpi.

Analityka biznesowa Business Intelligence a inne cyfrowe technologie. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Big Data

Komponenty cyfrowej transformacji biznesu rodzą najlepsze efekty dzięki wzajemnej współpracy. Na rynku znajdziemy systemy BI, które - inaczej niż klasyczne systemy analityczne - umożliwiają przetwarzanie wielkich zbiorów danych Big Data. Jest to istotne ze względu na fakt, że coraz więcej firm dysponuje obecnie takimi zasobami, a te z kolei mogą wiązać się z dodatkowymi trudnościami, takimi jak niejednolita struktura, która dodatkowo utrudnia zarządzanie. W takim przypadku użytkownik musi zdecydować się na narzędzie BI o specyfikacji dedykowanej m.in. właśnie zarządzaniu Big Data. Przykładem tego typu rozwiązania jest choćby oprogramowanie Power BI Microsofta.

Pośród innych technologii współpracujących często z Business Intelligence możemy znaleźć sztuczną inteligencję wraz z algorytmami uczenia maszynowego. Dzięki systemom BI zintegrowanym ze sztuczną inteligencjom przedsiębiorstwa mogą przetwarzać bardzo dużą liczbę danych w krótkim czasie, delegując zadania analityczne robotom. Dla przykładu, uczenie maszynowe może pozwolić na odkrycie statystycznych zależności, które są ważne dla konkretnego źródła danych. Algorytmy AI w narzędziach Business Intelligence mogą również wspomagać personalizację obsługi. W czasach rozwijającej się intensywnie cyfryzacji, integracja między Artificial Intelligence i BI będzie dla wielu organizacji tzw. "must-have" do generowania analiz na bazie zasobów wykraczających poza ludzkie możliwości.

W artykule:
Reklama
Patronem portalu jest:
Patroni medialni: