Big Data – dane to podstawa cyfrowej transformacji przedsiębiorstw!

Autor: Redakcja

Choć coraz więcej mówi się o analizie danych Big Data, to jednak wciąż wiele przedsiębiorstw ma problem z ich pozyskiwaniem i przetwarzaniem. Są one podstawą zarządzania firmą – szczególnie taką, która ma być nowoczesna, efektywna i konkurencyjna. Dzięki danym przedsiębiorcy zyskują pełną kontrolę nad procesami w swojej firmie, mogą odpowiednio korzystać z posiadanych zasobów, a także zauważać pewne trendy w zachowaniach klientów oraz ich potrzeby. Dowiedz się, jakie znaczenie dla Twojej firmy ma analityka ogromnych zbiorów danych i z pomocą jakich narzędzi wykorzystywać je efektywnie.

Przetwarzanie danych na nowym poziomie jakości

Oprogramowanie zdolne do przetwarzania ogromnych i złożonych zbiorów danych jest w stanie je gromadzić, przechowywać, udostępniać i wizualizować w przejrzysty sposób. Wspiera ich przetwarzanie oraz analitykę. Często jest utożsamiane z innymi innowacyjnym technologiami, jak sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence), Internet Rzeczy (ang. Internet of Things), uczenie maszynowe (ang. Machine Learning). Są to jednak odrębne technologie, wykorzystywane we wspólnym procesie.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe umożliwiają przetwarzanie większych zbiorów niż standardowe i przeprowadzenie z ich użyciem zaawansowanej analityki. Im więcej danych dostarczanych jest do analiz, tym skuteczniejsze jest działanie sztucznej inteligencji, a analityka predykcyjna - bardziej precyzyjna.

Cyfrowa transformacja a dane

Samsung przewiduje, że do 2030 roku do sieci będzie podłączonych aż 500 mld urządzeń. Ich użytkownicy będą generowali ogromne ilości danych. Już teraz trudno jest określić, jak wiele danych produkujemy, korzystając z mediów społecznościowych, aplikacji mobilnych, wyszukiwarek internetowych itd. Według informacji dostarczanych przez Komisję Europejską, przyrost danych generowanych przez ludzkość wyniesie 530% w okresie od 2018 do 2025 roku.

Warto sobie uświadomić, że dane są podstawą wszystkich usług cyfrowych – a co więcej, powinny być fundamentem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Analiza danych Big Data powinna stać się podstawowym źródłem informacji w procesie podejmowania decyzji biznesowych, według koncepcji DDD – Data Driven Decision Making.

Big Data w firmie

Według definicji Big Data to duże zbiory danych, których nie są w stanie przetworzyć powszechnie wykorzystywane komputery. Celem ich gromadzenia jest ich analiza i pozyskanie wartościowych informacji, aby np. optymalizować procesy w przedsiębiorstwie, poznać zachowania pracowników i klientów, zidentyfikować wąskie lejki czy niewykorzystane zasoby.

Aby spełnić warunek istotności, dane powinny być pozyskiwane z różnych źródeł. Dla firmy będą to przede wszystkim wszelkie informacje wprowadzane do wykorzystywanych systemów informatycznych – od programu księgowego, po magazynowy, sprzedażowy, CRM czy zintegrowany system ERP. Dane możemy pozyskiwać również z zewnętrznych źródeł. Najważniejsze jest to, aby wszystkie gromadzić w jednej bazie danych.

Poza różnorodnością niezwykle ważnym czynnikiem jest czas. Im krótszy jest okres od pozyskiwania i przetworzenia danych do dostarczenia informacji, tym większą ma ona wartość. Aby sprawnie zarządzać organizacją, przedsiębiorcy nie potrzebują raportów o stanie firmy sprzed miesiąca. Współczesne nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają monitorowanie wszystkich procesów w firmie w czasie rzeczywistym.

Strategia transformacji cyfrowej zasilana danymi

Nie ma jednej ścieżki wdrożenia cyfryzacji w organizacji – w każdej proces będzie wyglądał inaczej ze względu na indywidualne wyzwania, m.in. branżowe. Elementy, które jednak każda firma powinna wziąć pod uwagę w budowaniu strategii cyfrowej transformacji, to:

  • integracja technologii cyfrowych,
  • potrzeby i zachowania klienta,
  • kompetencje siły roboczej,
  • zwinność operacyjna,
  • kultura organizacji oraz sposób zarządzania.

Zdefiniowanie każdego z tych obszarów umożliwią Ci dane. Wykorzystasz je w realizacji strategii efektywności operacyjnej poprzez obniżenie kosztów i optymalizacje. Poznając zachowania i potrzeby swoich klientów i potencjalnych klientów, możesz projektować nowe oferty, innowacyjne produkty i dostarczać je w spersonalizowany sposób. Informacji o odbiorcach dostarczy Ci analiza danych Big Data.

Technologia to nie wszystko

Samo pozyskanie narzędzi cyfrowych dla organizacji nie zapewnia sukcesu transformacji cyfrowej. Poza technologią podstawowymi elementami cyfryzacji przedsiębiorstwa są ludzie oraz procesy. Konieczne jest podnoszenie kompetencji kadry w obszarze obsługi systemów, aby wprowadzały istotne i prawidłowe dane, a także, aby potrafiły wykorzystywać informacje wynikające z analizy danych Big Data. Według danych PwC z raportu Upskiling Hopes & Fears aż 74% liderów firm z całego świata wymienia dostęp do kluczowych kompetencji jako główne wyzwanie w procesie rozwoju organizacji.

Procesy natomiast powinny zostać przeorganizowane i maksymalnie zautomatyzowane. Wykorzystując ogromne zbiory danych, można mierzyć efektywność procesów, stale je monitorować i optymalizować.

Tylko integracja ludzi, procesów oraz technologii prowadzi do sukcesu transformacji przedsiębiorstwa. Czynnikiem, który je integruje, są dane. Aby wesprzeć cyfryzację w swojej firmie, zweryfikuj:

  • źródła danych, które zasilają zasoby Big Data,
  • sposób ich przetwarzania,
  • informacje dostarczane na podstawie analiz.
W artykule:
Reklama
Patronem portalu jest:
Patroni medialni: