Jakie są modele usług chmurowych?

Kategoria:
Autor: Redakcja

W zależności od zakresu obowiązków oraz usług, które chcemy outsource’ować, możemy wybrać inne modele usług chmurowych. Wiążą się z innym kosztem, zakresem możliwości, dostępem do technologii

Infrastruktura jako usługa – IaaS

Wybierając model IaaS (ang. Infrastructure as a Service) outsource’ujemy infrastrukturę IT. Zamiast własnej serwerowni wykorzystujemy zasoby chmurowe do przechowywania oraz przetwarzania danych. Znaczącą zaletą tego modelu jest odciążenie organizacji z kosztu utworzenia oraz utrzymywania lokalnego centrum danych czy serwerowni. Klient dostawcy usług przetwarzania w chmurze instaluje własne oprogramowanie na udostępnionej infrastrukturze i sam nią zarządza. W chmurze może umieszczać, chociażby system operacyjny czy aplikacje.

Zalety modelu IaaS

 • Możliwość sprawnego tworzenia środowisk deweloperskich, a także ich skalowania według bieżących potrzeb. Skraca się przy tym czas wprowadzania nowych aplikacji i rozwiązań, które usprawniają i automatyzują pracę.
 • Zabezpieczenie przed utratą danych. Model IaaS pozwala na elastyczne zwiększenie lub zmniejszanie wykorzystywanych zasobów. Umożliwia łatwe tworzenie oraz zarządzanie kopiami zapasowymi.
 • Optymalizacja kosztów związanych z utworzeniem, zarządzaniem, konserwacją i aktualizacją lokalnej infrastruktury IT.
 • Zwiększenie dostępności. W przypadku nagłej potrzeby dostępu do większych zasobów możemy łatwo je skalować bez ponoszenia dużych kosztów inwestycji w rozbudowę serwerowni, a jedynie licząc się z proporcjonalnie większą opłatą miesięczną. Dodatkowo zasoby chmurowe mogą być udostępnione pracownikom niezależnie od ich lokalizacji na świecie – wystarczy dostęp do sieci internetowej.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego. Dostawcy chmury obliczeniowej inwestują ogromne środki w zabezpieczenie swoich centrów danych przed cyberzagrożeniami.

Platforma jako usługa – PaaS

Model PaaS (ang. Platform as a Service) polega na tym, że dostawca chmury obliczeniowej udostępnia platformę umożliwiającą funkcjonowanie aplikacji. Jako klienci zyskujemy zatem możliwość wykorzystywania sprzętu i infrastruktury IT, a także środowiska programistycznego. Nie musimy się zatem martwić o system operacyjny, aktualizacje i bezpieczeństwo komponentów, wydajność czy tworzenie baz danych. Tym zajmuje się dostawca usług w chmurze obliczeniowej.

PaaS to szerszy zakres usług niż w przypadku IaaS, ponieważ poza dostępem do serwerów i zasobów sieciowych i magazynowych, zyskuje m.in. narzędzia do pracy deweloperskiej, które pozwalają na tworzenie aplikacji, zarządzanie nią, przeprowadzanie testów, rozwijanie czy aktualizowanie.

Zalety modelu PaaS

 • Dostęp do środowiska deweloperskiego, które wspiera deweloperów w tworzeniu aplikacji w chmurze. Deweloperzy zaoszczędzają wiele czasu dzięki skalowalności i dostępności chmury, a także dodatkowym narzędziom deweloperskim.
 • Możliwość wykorzystania narzędzi analitycznych. W ten sposób firmy mogą przetwarzać zgromadzone dane i pozyskiwać wartościowe informacje o trendach czy prognozach.
 • Zwiększenie efektywności pracy deweloperów dzięki dostępności funkcjonalności do przepływów pracy, katalogów czy zabezpieczeń.
 • Ułatwienia dla tworzenia rozwiązań dostępnych na różnych platformach – przeglądarkach internetowych, urządzeniach mobilnych czy komputerach.
 • Zarządzanie aplikacją w jednym środowisku – od momentu jej tworzenia aż po wdrożenie.
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi analitycznych oraz deweloperskich, których zakup wiąże się z wysokimi kosztami i nie dla każdej firmy byłby opłacalny.

Na czym polega serverless computing, czyli tzw. przetwarzanie bezserwerowe?

Przetwarzanie bezserwerowe (ang. Serverless computing) to jeden z modeli działania chmury obliczeniowej, który pozwala na daleko idącą automatyzację procesów. Technologia ta pozwala na outsourcing odpowiedzialności za infrastrukturę zaplecza. Dostawca usług chmurowych obsługuje procesy związane z zarządzaniem, przejmując ten ciężar od deweloperów. Dzięki temu ci mogą więcej czasu poświęcić na kluczową działalność związaną z programowaniem i tworzeniem rozwiązań. Ponadto w modelu bezserwerowym koszty naliczane są jedynie za wykorzystane zasoby.

Zalety modelu przewarzania bezserwerowego:

 • Odciążenie wewnętrznego zespołu IT z obowiązku zarządzania infrastrukturą, zadań administracyjnych.
 • Możliwość elastycznego skalowania zasobów. W razie konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zasobów można zarządzać tym w łatwy i szybki sposób.
 • W pełni efektywne wykorzystywanie zasobów.
 • Możliwość korzystania z wzorców aplikacji bezserwerowych jak bezserwerowe przepływy pracy, środowiska aplikacji bezserwerowych, platforma Kubernetes, bezserwerowa brama interfejsów API oraz inne funkcje.

Interesują cię modele usług chmurowych? Więcej dowiesz się na stronie www.chmuramicrosoft.pl

W artykule:
Reklama
Patronem portalu jest:
Patroni medialni: