Cyfrowa transformacja i najczęstsze błędy popełniane na drodze przemian

Kategoria:
Autor: Redakcja

Cyfrowa transformacja to koncepcja, która jest już szeroko znana w świecie biznesu. Mówi się o niej przede wszystkim w kontekście budowania strategii rozwoju firmy, która ma pomóc w objęciu przewagi konkurencyjnej. Wdrażanie cyfryzacji to złożone przedsięwzięcie i powinno objąć dobrze zaplanowaną reorganizację procesów organizacji oraz dobór odpowiedniego systemu do zarządzania. Oprogramowanie firmowe musi stanowić bazę, na której zbudujemy nowe metody funkcjonowania - dlatego właśnie powinien cechować się wysokim zaawansowaniem technologicznym i być otwarty na kolejne usprawnienia wraz z rozwojem firmy.

Systemy ERP to kluczowa część cyfrowej transformacji

Najbardziej kompleksowym rodzajem oprogramowań do zarządzania biznesem są systemy ERP. Oferują one funkcjonalności, które służą obsłudze nie tylko pojedynczych procesów, ale ich rolą jest integracja wszystkich obszarów organizacji. System ERP często stanowi podstawę cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa, a więc projektu, który wymaga pełnego zaangażowania ze strony najważniejszych specjalistów i kadry zarządzającej - w tym CIO oraz dyrektora IT. Uczestnicząc we wdrożeniu, muszą oni zdefiniować wszystkie potrzeby firmy, które zostaną uwzględnione w strategii transformacji cyfrowej. Co może stanąć na drodze w jej realizacji?

Strategia reorganizacji

Jeżeli zamierzamy zastosować cyfryzację w swoim przedsiębiorstwie, musimy liczyć się z faktem, że dotychczasowa organizacja oraz praca działu IT ulegnie zmianie. Cyfrowa transformacja (ang. digital transformation) nie kończy się bowiem na zakupie programu dla firmy, ale obejmuje pełną reorganizację procesów i roli ludzi oraz ich zakresu odpowiedzialności. Jeśli popełnimy błędy podczas określania potrzeb oraz ról pracowników, możemy spodziewać się fiaska projektu wdrożeniowego bądź oczekiwać, że przyniesie on bardzo znikome rezultaty.

Migracja pracowników

Z inwestycją w cyfrową transformację wiąże się nowy model pracy, w którym organizacja będzie działała. Aby się sprawdził, dyrektorzy IT powinni sporządzić dobrze zdefiniowany i kompleksowy plan migracji pracowników do nowego modelu, który będzie uwzględniał takie obszary jak: kompetencje, zmienione role i odpowiedzialność, raportowanie. Pracownicy (w tym przyszli użytkownicy oprogramowania firmowego!) muszą stanowić element napędowy dla cyfrowych przemian w przedsiębiorstwie, dlatego niezbędne jest ustalenie odpowiednich form komunikacji, takich jak szkolenia z zakresu innowacji.

Procesy biznesowe

Cyfrowa transformacja nie jest możliwa bez udziału IT. Pamiętajmy jednak, że wcale nie mniejszą rolę odgrywają procesy biznesowe - to one powinny bowiem definiować potrzeby co do stosowanych technologii. To nowe rozwiązania muszą być dostosowane do biznesu. Jeżeli przesadnie skoncentrujemy się na rozwiązaniach technologicznych samych w sobie, a pominiemy usprawnienia procesów biznesowych, jakie te mają przynieść, możemy spodziewać się skutków odwrotnych do zamierzonych - wdrożona technologia będzie działała, ale nie przyniesie wzrostu wyników. M.in. dlatego w projekcie wdrożeniowym oprogramowania firmowego klasy ERP tak ważne jest, by w początkowym etapie dokładnie scharakteryzować swoją organizację i obszary, które chcemy poprawić.

Cyfrowa transformacja a zgubna innowacyjność

Nowych technologii z roku na rok przybywa - i na pewno otwiera to przed przedsiębiorstwami kolejne możliwości rozwoju. Miejmy jednak na względzie, że nie każda nowinka branżowa, z pozoru kusząca, będzie dla naszej firmy faktycznie przydatna. Innowacyjne narzędzia muszą wiązać się nie tylko z powiewem świeżości, ale mieć dla nas realną wartość biznesową. Przed kupnem technologii zróbmy zatem konkretny bilans korzyści, by nie narazić się na koszty w imię zbędnego rozwiązania.

W artykule:
Reklama
Patronem portalu jest:
Patroni medialni: