Konferencja dla biznesu: System ERP i CRM w ekosystemie rozwiązań Microsoft
Biorę udział

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie cyfrowej transformacji

Autor: Redakcja

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na wsparciu pracowników jest jednym z kluczowych filarów mapy cyfrowej transformacji według Microsoft. Podejście do pracowników ewoluuje. Przede wszystkim powinno traktować się ich w kategoriach kapitału, który wymaga inwestycji w rozwijanie potencjału. Wsparcie podwładnych może być efektywne, jeżeli firma odpowiednio zaprojektuje miejsca oraz metody pracy - tak, aby jak najlepiej wykorzystywać zasoby cyfrowe. W rezultacie powinno to zagwarantować pracownikom większy komfort, elastyczność, mobilność i niezależność sprzyjającą wydajności.

Wsparcie dla pracowników a wdrażanie cyfrowej transformacji w firmie

Jeżeli przedsiębiorstwo decyduje się na wdrożenie cyfrowej transformacji, musi ono pamiętać, że składnikiem tego procesu są również pracownicy. Cyfrowa transformacja ma z założenia obejmować całą organizację, a nie usprawniać jedynie poszczególne elementy w strukturach. Z tego względu jest to też proces bardziej żmudny, bowiem sama digitalizacja przebiega w firmie szybciej niż rozwój umiejętności i wiedzy pracowników na temat nowych technologii.

Zgodnie z tegorocznym raportem "Cyfrowa ewolucja kariery" aż 73% respondentów jest zdania, ze pracodawcy powinni wspomagać swoich podwładnych w zdobywaniu nowych kompetencji cyfrowych. Wśród kluczowych korzyści, jakie zauważali pracownicy w związku z większym wykorzystywaniem technologii w swoich miejscach pracy były przede wszystkim:

Ponad połowa badanych stwierdziła również, że czerpie większą satysfakcję z wykonywania codziennych obowiązków oraz zauważyła poprawę relacji z pozostałymi współpracownikami.

By przystosowywać zespoły do nowych technologii wdrażanych w firmie, kierownicy działów IT powinni realizować strategie, które mają za zadanie poprawę poziomu wiedzy na temat digitalizacji i jednocześnie zwiększenie znaczenia pracowników w procesie implementacji kolejnych rozwiązań cyfrowej transformacji. Jeżeli pracownicy mogą liczyć na odpowiednią pomoc, chętniej sami angażują się w optymalizację procesów związanych z transformacją produktów oraz usług.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach zmienionej koncepcji

Strategia: Powinna opierać się na określeniu celów związanych z priorytetami osób i dotyczących tych priorytetów strategii. Inwestowanie w cyfrową transformacje skupia się na rozwoju oraz kliencie.

Stymulacja za sprawą danych: Przedsiębiorstwa powinny używać dostępu do danych w celu pozyskania kompletnej wiedzy na temat pracowników.

Łatwiejsze procesy i większa samoobsługa: Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi odbywa się po określeniu nowych zasad wdrażania usług i modeli HR. Praca HR-owców powinna stać się prostsza dzięki dostępowi do nowych rozwiązań pozwalających na samodzielność w realizacji powtarzalnych procesów oraz ich standaryzację.

Kompetencje: Stawianie na rozwój kolejnych umiejętności i inwestycja w szkolenia – na pierwszym miejscu menadżerów!

Mobilne środowisko pracy i cyfryzacja kadr

Pandemia COVID-19 spowodowała, że praca zdalna stała się w zasadzie standardem, na który wiele firm nie było przygotowanych. Tymczasem technologiczny gigant, jakim jest Microsoft, już od dawna uznaje technologie sprzyjające mobilności za jedną z odpowiedzi na współczesne wyzwania biznesowe. Mobilność wiąże się nie tylko z redukcją kosztów utrzymania firmy, ale przede wszystkim - właściwie wdrożona - pozwala na zachowanie ciągłości prac i sprawną komunikację niezależnie od okoliczności oraz sprzyja lepszym moralom wśród zespołów. Jak wynika z ankiety "European Workforce Survey" przeprowadzonej w siedmiu krajach Europy, 62% pracowników liczy na pozostanie przy pracy zdalnej. Co ciekawe, wśród korzyści wynikających ze zmienionej formy sprawowania obowiązków wymieniono m.in. poczucie zaufania ze strony podwładnych i pozostałych współpracowników, co wpływało na komfort pracy.

Przykładem akcji promującej mobilność już kilka lat wstecz jest program Telework Week zorganizowany przez Microsoft Japan. Inicjatywa miała na celu popularyzację technologii mobilnych oraz chmurowych w japońskich firmach i objęła ostatecznie 651 firm partnerskich. W ramach programu miały one możliwość sprawdzenia oraz wdrożenia narzędzi Microsoft, co pozwoliło na poszerzenie świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści wynikających z udziału infrastruktur chmurowych w przechodzeniu na zdalny tryb pracy.

Budowa wirtualnego środowiska opartego na chmurze obliczeniowej wiązała się ze stworzeniem samoobsługowego portalu kadrowego, który gwarantował pracownikom nieograniczony dostęp - bez względu na czas i miejsce pobytu. Opracowano również wiele aplikacji, które miały pomóc w pozyskiwaniu nowych pracowników, a następnie wspierać ich w rozwoju oraz podtrzymywaniu współpracy.

Microsoft przygotował także metodę analizy kandydatów, która pozwalała na zarządzanie danymi pozyskiwanymi w czasie rekrutacji oraz aplikację mobilną, jaka miała za zadanie zachęcić potencjalnych pracowników do przesyłania zgłoszeń. Opracowane wówczas narzędzia są obecnie stale użytkowane w firmach Microsoft, wpływając na wzrost produktywności kadrowej przy jednoczesnej redukcji kosztów. Warto podkreślić, że rozwiązania zostały poddane standaryzacji w obszarze platformy chmurowej Microsoft Azure.

Jak wspomagać pracowników w dobie cyfrowej transformacji?

I. Gwarancja dostępu do danych i budowanie samodzielności

Współczesne rozwiązania systemowe stosowane w organizacjach sprzyjają ewolucji w roli pracowników bez względu na ich pozycję w hierarchii organizacji. Systemy do zarządzania umożliwiają natychmiastowy dostęp do aktualizowanych na bieżąco danych, niezbędnych na poszczególnych stanowiskach, dzięki czemu burzą pewną barierę w zależności danej jednostki od innej.

II. Poszczególni pracownicy oraz zespoły działające w ramach ścisłej współpracy

W przedsiębiorstwach powinno stawiać się na dzielenie się pomysłami, a rozwój opierać na współpracy, która nie jest ograniczona przez miejsce pobytu. Wdrażając cyfryzację, firmy mogą spodziewać się większej produktywności pracy zespołowej w ramach zespołów funkcjonalnych bądź lokalizacji geograficznych lub różnych dostawców. Warto pamiętać, że swoboda współpracy buduje nie tylko wyniki w kontaktach z klientami, ale również satysfakcję samych pracowników.

III. Czerpanie z analityki

Dzięki zaawansowanym możliwościom analitycznym, jakie oferuje cyfrowa transformacja (choćby w ramach narzędzi Business Intelligence), można wspierać działania pracowników w kontekście obsługi klientów. Współczesne rozwiązania pozwalają na gromadzenie wiedzy z zakresu preferencji zakupowych czy trendów rynkowych, a następnie wykorzystywanie danych w projektowaniu produktów i personalizacji oferty. Z perspektywy sprzedażowej znaczącą rolę odgrywają m.in. systemy CRM.

IV. Rola liderów

Firmy nastawione na digitalizację muszą stawiać na rozwój cyfrowych liderów - tworzyć przyjazne miejsca pracy dla kandydatów ze środowiska "digital natives" oraz inwestować w szkolenia menadżerów. To właśnie liderzy cyfrowej transformacji powinni odpowiadać w firmie za realizacje strategii firmy na kanwie technologii i budować nowe kompetencje pracowników, którzy uczestniczą w projektach cyfrowych. Ich nieocenioną rolą jest mentoring oraz doradztwo wewnątrz organizacji w zakresie skutecznego korzystania z zasobów technologicznych.

W artykule:
Reklama
Patronem portalu jest:
Patroni medialni: