Ile kosztuje oprogramowanie klasy ERP?

Kategoria:
Autor: Redakcja

W procesie wyboru produktów, w tym również tych dedykowanych przedsiębiorstwom, brana jest pod uwagę cena. Koncentracja na tym kryterium wydaje się naturalna, ale należy pamiętać, że oprogramowanie firmowe wiąże się z szerszym bilansem kosztów i nie warto stawiać tutaj na z pozoru najtańsze rozwiązanie. System informatyczny to bowiem inwestycja na wiele lat, a początkowa oszczędność może przynieść więcej szkód niż pożytku. Rzetelne przygotowanie do wdrożenia może zająć nawet kilkanaście miesięcy i powinno uwzględniać oszacowanie budżetu, zaś do ceny rozwiązania należy dodać dodatkowe elementy, takie jak sam projekt wdrożenia, opiekę powdrożeniową czy szkolenia pracowników.

Co należy uwzględnić, wybierając oprogramowanie klasy ERP?

Porównując ceny systemów biznesowych, w tym systemów ERP, często uwzględniamy tylko cenę licencji — która też może być opłacana w różnych modelach płatności. Jest to zaledwie jeden z wielu elementów, który przekłada się na finalny koszt. Planując budżet, powinniśmy wziąć pod uwagę wielkość organizacji — dla ilu użytkowników ma być przeznaczone rozwiązanie oraz jakie funkcjonalności będą dla nas niezbędne. Wdrażając oprogramowanie firmowe wyposażone w wiele modułów, z początku można zdecydować się na wykupienie jedynie podstawowych funkcjonalności, a kolejne dodawać z czasem, kiedy firma będzie się rozwijać.

Na cenę rozwiązania ERP składa się również konieczność migracji danych z poprzedniego oprogramowania do nowego. Nie bez znaczenia jest również to, czy wdrożenie będzie wymagało wprowadzenia dodatkowych modyfikacji lub rozszerzeń, co jest uzależnione od takich aspektów, jak struktury organizacji, skala działania (czy działamy w obrębie jednego kraju, czy w skali międzynarodowej) lub branża. Specyficzne branże, takie jak branża farmaceutyczna czy motoryzacyjna mogą wymagać zastosowania dodatkowych aplikacji do obsługi właściwych dla nich procesów.

Podczas obliczania budżetu nie zapominajmy również o innych usługach firmy wdrożeniowej niż sama implementacja systemu. Użytkownicy będą musieli nauczyć się nowego oprogramowania firmowego w trakcie warsztatów i szkoleń. Dostawca powinien także zapewnić klientowi aktualizacje systemu w chwili, gdy zajdzie już taka konieczność.

Czy dysponujesz już odpowiednimi zasobami?

Oprogramowanie klasy ERP wymaga oczywiście odpowiedniej obsługi i inwestycji w infrastrukturę. Własne serwerownie należą przeważnie do większych przedsiębiorstw, ale i tutaj należy liczyć się z ewentualnymi kosztami rozbudowy na początku lub w późniejszym etapie inwestycji. Dochodzi do tego również koszt pracy specjalistów IT. W przypadku tego kryterium duże znaczenie ma model licencjonowania oprogramowania, na który się zdecydujemy, bowiem oprogramowanie klasy ERP może funkcjonować w ramach lokalnych struktur informatycznych, w modelu chmurowym bądź hybrydowym. Chmura obliczeniowa z roku na rok staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem,

które niweluje wysoką barierę wejścia i dzięki której coraz więcej mniejszych przedsiębiorstw decyduje się na zakup systemu.

Chmura stanowi zewnętrzną platformę do przechowywania danych — nie wymaga zatem inwestycji we własną serwerownię. Inaczej w tym wypadku przedstawia się również kwestia aktualizacji systemu, bowiem odpowiedzialność za nie spoczywa w tym wypadku na dostawcy konkretnego rozwiązania i odbywają się one automatycznie. Oprogramowanie klasy ERP w chmurze oferuje także skalowalność, co oznacza, że użytkownicy płacą jedynie za te zasoby, które faktycznie zużyją w danym okresie.

Pamiętaj o celach strategicznych

Oprogramowanie klasy ERP powinno być wdrażane w ścisłym związku z planem rozwoju organizacji. Dlaczego? Ponieważ nowe rozwiązanie ma służyć właśnie osiąganiu długookresowych celów, niezależnie od tego, czy jest to zwiększenie płynności finansowej, automatyzacja, optymalizacja produkcji czy poprawa komunikacji między działami. Przed przystąpieniem do inwestycji w system informatyczny, powinniśmy skrupulatnie sprecyzować nasze cele zgodnie z koncepcją SMART, aby były one mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Ich wyznaczenie wraz z monitorowaniem wskaźników efektywności KPI oraz wskaźników ROI pozwoli Ci na kontrolę, czy wdrożony system przynosi zamierzone skutki i jest wart kosztów utrzymania.

W artykule:
Reklama
Patronem portalu jest:
Patroni medialni: